2006 Wystawa Malarstwa pod Patronatem Zachęty, Galeria Piwnice Margaux, Częstochowa (wystawa z siostrą Moniką Wejcman)